Achitare/Primire

Primire

În cazul procurării serviciilor si produselor de pe Site, VaraVara va emite în formă electronica biletul/chitanța confirmativă, care vor fi expediate pe adresă poștei electronice sau aplicații de mesagerie (în cazul existenței posibilității tehnice) indicate la întocmirea comenzii.

Biletul/chitanța confirmativă va conține toate datele aferente comenzii achitate, termen de valabilitate si orice alte date relevante pentru comanda respectivă. Acestea pot fi prezentate controlorilor pe teritoriul Aquaparkului în formă electronică, imprimate pe hârtie sau schimbate pe bilete clasice la casieriile VaraVara.

Este responsabilitatea dvs. exclusivă de a vă păstra biletele/chitantele confirmative și datele de autentificare de pe site private și în siguranță. Niciodată nu le lăsați în locuri vizibile și nu transmiteți loginul și parola de la site sau de la email persoanelor terțe.

Trebuie să aveți biletul/chitanța confirmativă cu Dvs. în permanență în timpul vizitei la Aquapark, în scopul controlului și pentru a putea primi accesul pe teritoriul Aquaparkului dacă ieșiți în timpul vizitei.

Efectuarea plăților

Plata pentru comenzile plasate poate fi efectuată în numerar la caseria VaraVara înainte de a accesa teritoriul Aquaparkului, sau online cu carduri bancare Visa sau MasterCard (inclusiv Visa Electron si Maestro), emise de către băncile din Moldova, precum și de către Băncile străine (cu protecția 3D Secure).

În cazul în care alegeți să faceți plata online, prin intermediul cardului de credit/debit, veți fi redirecționat către o secțiune web securizată de pe serverul băncii care deservește sistemul de plată online, fiind necesar să completați un formular corespunzător cu informații privind cardul bancar/tranzacție solicitate de banca respectivă. Pentru a efectua plata, plătitorul va furniza datele propriului său card bancar, cum ar fi numărul cardului bancar, perioada de valabilitate și codul secret ce permite efectuarea plăților online. Transferul acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranța disponibile în cadrul Băncii ce a emis cardul bancar respectiv. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat (protocol SSL). Informația se transmite în forma criptată și se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plata al Băncii emitente a cardului bancar al plătitorului și al băncii care deservește sistemul de plata online.

Pentru procesarea comenzii plasate online se oferă perioada de cel mult 30 de min pentru achitarea acesteia, în caz contrar comanda se anulează si nu trece la etapa procesării.

Toate achitările se efectuează în moneda națională – lei moldovenești (MDL). În cazul în care valuta operațiunii diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care deservește sistemul de plăți online.

VaraVara și/sau banca care deserveste sistemul de plăți online își rezervă dreptul de a stabili unilateral și fără preaviz, niște limitări asupra posibilităților plătitorilor de a transfera mijloacele bănești în contul VaraVara prin intermediul cardului bancar, inclusiv, dar fără a se limita la: limitări privind țara emitentului de card bancar sau clasei cardului bancar, țara de unde originată tranzacția, numărul de transferuri într-o perioada de timp sau limitări privind transferurile inițiate de pe o adresa internet.

Plata online nu poate fi efectuata în cazul în care platitorul are o interdictie asupra efectuarii platilor.

Platitorul poarta raspunderea pentru corectitudinea datelor introduse necesare efectuarii platii.

Intrucit VaraVara nu efectueaza transferuri de mijloace banesti și nu presteaza servicii bancare sau de plata, toata raspunderea privind corectitudinea efectuarii transferului o poarta exlusiv banca si platitorul, iar toate pretentiile referitoare la mijloacele banesti transferate in cadrul platii online se solutioneaza nemijlocit intre banca emitenta si platitor.

VaraVara isi rezerva dreptul să anuleze orice comanda plasata în cazul în care consideră că aceasta este plasata in scopuri frauduloase sau este falsa.

La transferul mijloacelor banesti pentru procurarea serviciilor si produselor VaraVara prin intermediul platii online, nu se precepe comision. 

Daca tranzacța prin card este reusită, comanda Dvs va fi procesată de către VaraVara.