Termenii si Condițiile

Introducere
Prezenții Termeni și condiții de utilizare a paginii web (În continuare ”Condițiile”) sunt aplicabili comenzilor pentru achiziționarea produselor și serviciilor oferite de VARAVARA CLUB SRL  prin intermediul sitului www.varavara.md  (În continuare numit ”Site”).

 

Folosirea acestui Site implica acceptarea Condițiilor propuse de către VARAVARA CLUB SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr. 22/8, ap. 10, codul fiscal 1022600013542, Email: info@varavara.md, tel.+37379889966 (În continuare ”VaraVara”).

 

VaraVara își asumă dreptul de a modifica prevederile prezentelor Condiții, iar cea mai recentă versiune poate fi găsită pe Site.

 

Date cu caracter personal
Prin utilizarea în continuare a Site-ului, declarați faptul că aveți cel puțin 18 ani, ați citit si ați înțeles in totalitate Condițiile, politica cookies și consimțiți la prelucrarea și utilizarea datelor voastre cu caracter personal, in conditiile indicate mai jos.

 

În cazul în care aveti o vîrsta sub 18 ani, puteți utiliza Site-ul numai cu acordul unul dintre părinți sau reprezentantului legal. Părintele sau reprezentantul legal este obligat să citească Condițiile, politica cookies și să dea acord la prelucrarea datelor personale în condițiile enunțate. Persoanele menționate sunt responsabile pentru protecția datelor personale a minorului.

 

Datele Dumneavoastră personale vor putea fi stocate și utilizate de către VaraVara pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor, informarea Dvs prin email, mesaje scrise (SMS, mesagerie, etc.), poștă sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice și îmbunătățirea serviciilor.

 

Datele furnizate de către clienți sunt confidențiale, în condițiile legii. Datele personale vor putea fi transmise autorităților de drept, doar în baza autorizațiilor emise în condițiile legii sau atunci cînd VaraVara consideră necesar pentru a preveni sau investiga încălcarea drepturilor VaraVara sau a unor terți, conform procedurilor legale.                                                               

 

Va informăm că dispuneți de drepturile prevăzute de art. 12-16 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată către VaraVara.

 

În cazul plăților efectuate cu cardul, informațiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirării, cvc, etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele VaraVara.

 

Orice încercare de a accesa datele personale ale unui utilizator sau de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează Site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a Site-ului și va declanșa cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.  
 

 

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectam pot include urmatoarele:

  • Numele si datele de contact (numele si prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa domiciliului/reședinței în cazul livrării biletelor, numarul de telefon mobil, după caz, alte date necesare îndeplinirii scopului menționat, conform legislației în vigoare).
  • Date despre dispozitivul dvs. si despre modul in care dvs. si dispozitivul interactionati cu produsele noastre ce sînt obținute prin intermediul Cookies. (vezi Politica Cookies)
  • Colectam date despre caracteristicile pe care le folositi, produsele pe care le achizitionati si paginile web pe care le vizitati.
  • Date despre dispozitivul si reteaua pe care le utilizati pentru a va conecta la produsele noastre. Acestea includ date despre sistemele de operare si aplicatiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs. De asemenea, includ adresa IP, setarile de limba si setarile regionale.

 


Scopul colectarii datelor personale

  • Informarea clientilor privind validarea si expedierea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la produsele si/sau serviciile achizitionate
  • Trimiterea de newsletter si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail), numai in cazul in care persoana vizata (cumparatorul) si-a exprimat in mod explicit acordul. Aceste pot include oferte promoționale, alerte privind începere sau anulare a evenimentului, schimbare a datei, orei, locului evenimentului, etc.
  • Cercetare de piața, urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului clientului/cumparatorului.
  • De asemenea, VaraVara poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii partenere, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate anterior, prin care garantează ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de plata/bancare furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing sau alte servicii furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață bunurilor si serviciilor noastre.

 

Drepturi de Autor
Întregul conținut al Site-ului – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea VaraVara și/sau a furnizorilor săi și este protejat. Folosirea fără acordul VaraVara a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislației în vigoare.

 

Accesul la Site
VaraVara garantează utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe acest Site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Site-ul, de a-l reproduce, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei VaraVara fără acordul prealabil în scris al acesteia.

 

VaraVara își rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la Site, cît și de a restricționa procesarea sau livrarea unei comenzi în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor sau dacă aceștia aduc prejudicii intereselor VaraVara.

 

Descrierea serviciilor si produselor oferite
Serviciile si produsele VaraVara sunt oferite în condițiile și termenii descrisi si vor fi furnizate conform preturilor afisate pe Site.

 

Pe Site puteti procura biletele pentru accesarea teritoriului Aquaparkului amplasat în mun. Chisișău, str. M. Sadoveanu nr. 42/2 si utilizarea serviciilor prestate in cadrul acestuia, precum si alte produse/servicii afisate pe Site.

 

Serviciile si produsele sunt oferite după cum sunt prezentate pe Site și în limita stocului disponibil. VaraVara nu poate garanta disponibilitatea in stoc a tuturor produselor prezentate. VaraVara va informa consumatorul despre indisponibilitatea produselor, iar sumele pe care consumatorul le-a plătit vor fi rambursate în cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 30 de zile, în cazul în care comanda nu poate fi onorată.

 

Cu acordul consumatorului, VaraVara poate livra un produs sau serviciu similar de o calitate și un preț echivalent cu cele solicitate inițial, în cazul indisponibilității produsului sau serviciului comandat.

 

Imaginile produselor si serviciilor sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.). VaraVara își rezervă dreptul să modifice descrierea si specificațiile serviciilor si produselor afisate pe Site, fără o notificare prealabilă.

 

Valoarea maximă a obligațiilor/răspunderii VaraVara față de orice client în cazul nelivrării/neprestării, sau a livrării/prestării necorespunzătoare este valoarea sumelor incasate de VaraVara de la acest client.

 

Preturi
Preturile la produsele si serviciile furnizate sunt afisate pe Site la rubricile respective si includ TVA și costurile aferente livrării, fiind prețurile în vigoare la momentul validării comenzii.
Conținutul și prețul ofertelor pot fi supuse unor modificări de către VaraVara. Termenul de valabilitate al prețurilor și ofertei este cel menționat pe Site.

 

Comanda
Procurarea produselor si serviciilor afisate pe Site implică acceptarea de către Dvs a prezentelor condiții și a condițiilor specifice ofertelor. Înainte de plasarea/validarea comenzii este necesară identificarea Dvs utilizând rubricile specificate pe Site.

 

VaraVara își rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare necesare procesării și validării comenzii Dumneavoastră.

 

Produsele si serviciile cumpărate prin intermediul acestui Site nu pot fi revîndute sau distribuite în scopuri comerciale. VaraVara își rezervă dreptul să limiteze numărul maxim de produse si servicii achiziționate de o persoana prin intermediul Site-ului.

 

In cazul în care serviciul si/sau produsul nu poate fi valorificat la data indicată din cauza unor circumstanțe ce nu depind de voința VaraVara, acestea pot fi utilizate la noile dăți disponibile, agreate în prealabil.

 

Livrare
În cazul procurării serviciilor si produselor de pe Site, VaraVara va emite în formă electronica biletul/chitanța confirmativă, care vor fi expediate pe adresă poștei electronice sau aplicații de mesagerie (în cazul existenței posibilității tehnice) indicate la întocmirea comenzii.

 

Biletul/chitanța confirmativă va conține toate datele aferente comenzii achitate, termen de valabilitate si orice alte date relevante pentru comanda respectivă. Acestea pot fi prezentate controlorilor pe teritoriul Aquaparkului în formă electronică, imprimate pe hârtie sau schimbate pe bilete clasice la casieriile VaraVara.

 

Este responsabilitatea dvs. exclusivă de a vă păstra biletele/chitantele confirmative și datele de autentificare de pe site private și în siguranță. Niciodată nu le lăsați în locuri vizibile și nu transmiteți loginul și parola de la site sau de la email persoanelor terțe.

 

Trebuie să aveți biletul/chitanța confirmativă cu Dvs. în permanență în timpul vizitei la Aquapark, în scopul controlului și pentru a putea primi accesul pe teritoriul Aquaparkului dacă ieșiți în timpul vizitei.

 

Efectuarea plăților
Plata pentru comenzile plasate poate fi efectuată în numerar la caseria VaraVara înainte de a accesa teritoriul Aquaparkului, sau online cu carduri bancare Visa sau MasterCard (inclusiv Visa Electron si Maestro), emise de către băncile din Moldova, precum și de către Băncile străine (cu protecția 3D Secure).

 

În cazul în care alegeți să faceți plata online, prin intermediul cardului de credit/debit, veți fi redirecționat către o secțiune web securizată de pe serverul băncii care deservește sistemul de plată online, fiind necesar să completați un formular corespunzător cu informații privind cardul bancar/tranzacție solicitate de banca respectivă. Pentru a efectua plata, plătitorul va furniza datele propriului său card bancar, cum ar fi numărul cardului bancar, perioada de valabilitate și codul secret ce permite efectuarea plăților online. Transferul acestor date se va efectua cu respectarea măsurilor de siguranța disponibile în cadrul Băncii ce a emis cardul bancar respectiv. Datele vor fi transferate către serverul autorizat al Băncii prin intermediul unui canal securizat (protocol SSL). Informația se transmite în forma criptată și se păstrează doar pe serverul specializat al sistemului de plata al Băncii emitente a cardului bancar al plătitorului și al băncii care deservește sistemul de plata online.

 

Pentru procesarea comenzii plasate online se oferă perioada de cel mult 30 de min pentru achitarea acesteia, în caz contrar comanda se anulează si nu trece la etapa procesării.
Toate achitările se efectuează în moneda națională – lei moldovenești (MDL). În cazul în care valuta operațiunii diferă de valuta achitărilor, convertirea sumei operațiunii se efectuează conform cursului la operațiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care deservește sistemul de plăți online.

 

VaraVara și/sau banca care deserveste sistemul de plăți online își rezervă dreptul de a stabili unilateral și fără preaviz, niște limitări asupra posibilităților plătitorilor de a transfera mijloacele bănești în contul VaraVara prin intermediul cardului bancar, inclusiv, dar fără a se limita la: limitări privind țara emitentului de card bancar sau clasei cardului bancar, țara de unde originată tranzacția, numărul de transferuri într-o perioada de timp sau limitări privind transferurile inițiate de pe o adresa internet. 

Plata online nu poate fi efectuata în cazul în care platitorul are o interdictie asupra efectuarii platilor. 
Platitorul poarta raspunderea pentru corectitudinea datelor introduse necesare efectuarii platii. 

 

Intrucit VaraVara nu efectueaza transferuri de mijloace banesti și nu presteaza servicii bancare sau de plata, toata raspunderea privind corectitudinea efectuarii transferului o poarta exlusiv banca si platitorul, iar toate pretentiile referitoare la mijloacele banesti transferate in cadrul platii online se solutioneaza nemijlocit intre banca emitenta si platitor.

 

VaraVara isi rezerva dreptul să anuleze orice comanda plasata în cazul în care consideră că aceasta este plasata in scopuri frauduloase sau este falsa. 
La transferul mijloacelor banesti pentru procurarea serviciilor si produselor VaraVara prin intermediul platii online, nu se precepe comision.  
Daca tranzacța prin card este reusită, comanda Dvs va fi procesată de către VaraVara.

 

Revocarea
Revocarea comenzii plasate poate fi efectuată doar dacă serviciul/produsul procurat nu a fost utilizat/consumat și nu mai tîrziu decît cu 24 de ore înainte de data preconizată a prestării serviciului/livrarii produsului. 

 

In cazul în care utilizatorul doreste să anuleze comanda, urmează să se adreseze cu o cerere scrisă către VaraVara cu solicitare respectivă. Daca comanda conține mai multe produse si/sau servicii, anularea comenzii este posibilă doar în întregime. Returnarea banilor pentru comanda anulată are loc doar pe cardul bancar de pe care a fost efectuată achitarea. Returnarea va fi întocmită în termen de 15 zile calendaristice, însă termenul în care veți primi banii depinde de politica sistemului de plată utilizat (Visa / Mastercard). Contactați-vă banca pentru mai multe detalii.

 

Legea aplicabilă si litigii
Toate clauzele din prezentele condiții sunt reglementate de legislația RM
Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui Site va fi soluționat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, diferendul va fi rezolvat de instnța de judecată competentă.